Jaunųjų geografų mokykla (JGM) įkurta 1986 metais ir nuo to laiko sėkmingai gyvuoja. Šios mokyklos sumanytojas, įkūrėjas ir ilgametis vadovas buvo Lietuvos edukologijos universiteto (pedagoginio instituto) Regioninės geografijos katedros docentas, keliautojas, visuomenininkas, šviesios atminties Rimantas Krupickas. Mokyklos veiklą dabar organizuoja Lietuvos Geografų Draugija, kartu su Vilniaus universiteto Geomokslų institutu ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNSC).

Mokykla?

 

Jaunųjų Geografų Mokykla – JGM – tikrai nepanaši į bendrojo ugdymo mokyklą. Nei forma, nei turiniu. Ji daugiau panaši į universitetą, kuriame studijuoja 8-12 klasių mokiniai iš bendrųjų ugdymo mokyklų. Žodis „mokykla“ JGM pavadinime maždaug atitinka žodį „school“ kai kurių pasaulio universitetų padalinių pavadinimuose, pvz. Oksfordo universiteto „School of Geography and Environment“. JGM yra neakivaizdinė, neformalaus ugdymo mokykla.

Kaip ir bet kokiame universitete, JGM moksleiviai (ne mokiniai, nes siekis yra ne išmokti, o išsimokslinti) dalyvauja teoriniuose (paskaitos) ir praktiniuose užsiėmimuose, kuriuos veda Vilniaus ir kitų universitetų bei mokslo įstaigų profesoriai, docentai, dėstytojai, mokslininkai. Dauguma studijų yra praktinės, vyksta ne auditorijose – plačiau apie jas skaitykite skyrelį „Studijų struktūra“.

Kaip ir bet kokiame universitete, ne mažiau svarbios yra „socialinės“ studijos: naujų bendraminčių, draugų susiradimas, o su jais – linksmos vakaronės prie laužo, žygiai, diskusijos, protmūšiai, susitikimai su žymiais keliautojais, ekskursijos po įdomius objektus ir daug kitokių veiklų.

JGM yra laisva mokykla – niekas nėra privaloma (išskyrus, aišku, laikymąsi bendros tvarkos taisyklių), moksleiviai joje dalyvauja tiek, kiek jiems yra įdomu. Taigi, JGMe moksleiviai jaučiasi daugiau studentais nei mokiniais.

Mokyklos tikslai

 

Suburti besidominčius geografija mokinius į linksmą, akademinę, bendraminčių aplinką, kurioje jiems būtų suteiktos galimybės išplėsti savo akiratį įvairiapusiškai gilinantis į geografijos mokslą plačiąja prasme. Padėti moksleiviams įgyti žinias, kompetencijas ir patirtis pirmiausia pažįstant ir moksliniais metodais tyrinėjant savo gimtąjį kraštą, Lietuvą. Tuo pačiu ugdyti kritiškai mąstančius, išprususius, suprantančius trapų santykį tarp žmonijos ir gamtos. JGMe svarbus moksleivių savarankiškumas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi ir kitais, patriotiškumas ir meilė baltiškajai tradicijai.

Studijų struktūra

 

JGM yra respublikinė, neformaliojo ugdymo ir neakivaizdinė mokykla. Tai reiškia, kad joje studijuoja moksleiviai iš visos Lietuvos ir jie renkasi į sesijas keletą kartų per metus. Studijų programa tęsiasi trejus metus.

Kiekvienais metais įprastai vyksta keturios sesijos: žiemos, pavasario, vasaros ir rudens. Jos vyksta mokinių atostogų metu. Išskyrus žiemos sesiją, kuri tradiciškai vyksta Vilniuje, visos kitos sesijos beveik visą laiką vyksta skirtinguose, gražiausiuose, įdomiausiuose Lietuvos kampeliuose. Visų sesijų metu su JGM moksleiviais bendrauja – dėsto, veda praktinius užsiėmimus, dalinasi patirtimi – Vilniaus universiteto geomokslų instituto (buv. Gamtos mokslų fakulteto), Lietuvos hidrometeorologinės ir Lietuvos geologijos tarnybų, Lietuvos gamtos tyrimų centro ir kitų įstaigų įvairių geografijos sričių mokslininkai ir specialistai, dėstytojai, mokslininkai, žymūs geografai ir keliautojai, geografijos mokytojai, VU studentai. Viena sesija trunka 4 – 7 dienas.

Žiemos sesija

 

Žiemos sesija tradiciškai vyksta Vilniuje, per mokinių žiemos atostogas. Didesnioji dalis užsiėmimų vyksta Vilniaus universitete, bet taip pat vyksta ir kitose su geografija susijusiose įstaigose. Čia moksleiviai klauso dėstytojų, mokslininkų paskaitų, atlieka praktines užduotis, atsiskaito už namų darbus, dalyvauja vakaronėse, susitikimuose su keliautojais, geografais, kitais žymiais žmonėmis. Atvykusieji susipažįsta su Vilniumi bei jo apylinkėmis.

Pavasario ir rudens sesijos

 

Šioms sesijoms parenkamas unikaliu kraštovaizdžiu, geografiniais objektais ir įdomiais reiškiniais garsus Lietuvos kampelis. Jų metu tiriamos kraštovaizdžio, geologinės, hidrografinės, istorinės, ir kitos lankomos vietos ypatybės, vyksta įvairios ekskursijos, pažintinės kelionės po apylinkes, paskaitos, žinoma, neapsieinama ir be žygių, vakaronių, viktorinų.

Pavasario sesijos metu stengiamasi suorganizuoti tolimąją ekspediciją į kalnus pietų Europoje, susipažinti su įvairesne gamta, horizontaliųjų ir vertikaliųjų geografinių zonų ypatumais, civilizacijų, regionų skirtumais, miestais, savita kultūra, tradicijomis bei istorija.

Vasaros sesija-ekspedicija

 

Vasaros stovykla-ekspedicija paprastai vyksta iš karto po Rasų šventės. Gražioje, įdomioje vietoje, paprastai nacionaliniame ar regioniniame parke, prie vandens telkinio, savaitei įkuriama stovyklavietė. Visi, profesoriai ir moksleiviai, gyvena palapinėse, patys verdasi maistą ant laužo. Stovyklavietėje ir aplink ją vykdomi praktiniai, tiriamieji darbai, einama į tiriamuosius maršrutus, vakarojama su dainomis ir žaidimais, einama į išgyvenimo žygius, krikštijami pirmakursiai (fuksai)… Stovykla užsibaigia labiausiai moksleivių laukiamu Naktiniu žygiu, vykstančiu paskutinę sesijos naktį. Su vietovės žemėlapiu ir žibintuvėliu rankose, įdomia istorija palydėti, moksleiviai vakare išeina į orientacinį žygį, kurio galutinis tikslas – vieta ant piliakalnio ar šiaip aukštos kalvos, ant kurios visi susirenka saulės sutikti! …. ir atsisveikinti – vieni iki kitos stovyklos, o kiti – baigę mokyklą, kitais metais atvyks ypatingomis alumno (abituriento) teisėm.

Tarpsesijiniai darbai

 

Tarp sesijų moksleiviai atlieka savarankiškus, mokslinius savo krašto tyrimus, rašo straipsnius, skelbia juos spaudoje, soc. tinkluose ir kitur.

Kaina?

 

Pats mokslas yra nemokamas. Visi, nuo universiteto profesorių, docentų, dėstytojų, studentų iki JGM vadovų dalinasi savo patirtimi savanoriškai, be jokio atlygio. Tačiau, moksleiviai turi savo lėšomis atvykti į ir grįžti iš sesijos vietos, susimokėti už nakvynę (jei gyvenama ne palapinėse) ir maistą. Be to, moksleivių prašoma susimokėti simbolinį sesijos mokestį  – 25, o gerai besimokantiems – 10 eurų (bendroms kanceliarinėms ir kitoms smulkioms išlaidoms). Tiksli informacija, įskaitant ir būsimas išlaidas, yra pateikiama kvietime į konkrečią sesiją.

JUNKIS!

 

Pagrindinis priėmimas į JGM vyksta kiekvienų metų lapkričio-gruodžio mėnesį – kviečiami 9-os (I-os gimnazijos) klasės mokiniai. Sėkmingai įstojusieji bus pakviesti į jų pirmąją – žiemos – sesiją. Be to, balandžio mėnesį į JGM kviečiami 8-tokai, norintys susipažinti su JGM – jie kviečiami sudalyvauti vasaros sesijoje. Pritapusieji tęsia studijas nuo žiemos sesijos kaip pilnateisiai moksleiviai.

Laukiame išradingų, žingeidžių, linksmų, norinčių tyrinėti, keliauti, pažinti…

Daugiau apie informacijos apie JGM, jos nuostatus, veiklą, sesijas ir kita rasite daugiau panaršę po šią svetainę, o pritrūkus informacijos – rašykite: info@jgm.lt.