Dubininkai

Sekmadienį baigėsi  2022 rudens sesija... Atvyko devyni JGMiečiai, tačiau dar keturi irgi turėjo būti, bet susirgo...

Nepilnų penkių dienų sesija Dzūkijoje tikri neprailgo.

Mus VU praktikų bazėje Puvočiuose pasitiko ir visą laiką rūpinosi šeimininkė Ramunė. Apie ledynus ir jų sukuriamas Žemės paviršiaus formas pasakojo ir į geologinį-geomorfologinį maršrutą vedė, mokė kasti šurfus, VU Geomokslų instituto profesorius (jis ir Instituto direktorius) Petras Šinkūnas. Apie Dzūkiją ir dzūkus pasakojo Mindaugas Lapelė - jis buvo atvykęs į Puvočius, tačiau jį susitikome ir Merkinėje, į kurią ėjome aplankydami partizanų bunkerius, kaimus ir Merkio atodangas. Taip pat lankėmės Marcinkonių nac. parko lankytojų centre, kur geografė Simona pasakojo apie parką ir jame gyvenančius žmones. Aplankėme J. Vitkaus - Kazimieraičio vadavietę prie Skroblaus, pagerbėme partizanus ir jų neužmirštamą įnašą į Lietuvos laisvę. Vakarais vyko bendravimas, viktorina, ir, aišku, sesiją užbaigėme Laurencija.

Nuoširdžiausias ačiū visiems paminėtiems, o taip pat JGM aliumnei Ligitai, kuri mus vaišino medumi (o tai jau virsta tradicija) ir šakočiu.

Įspūdžiai ir vaizdai - nuotraukose -> albumas.jgm.lt (neužmirškite, kad reikia prisijungti - jgm/jgm)

Iki žiemos sesijos!

 

Raktažodžiai