Apie JGM

Jaunųjų geografų mokykla (JGM) įkurta 1986 metais ir nuo to laiko sėkmingai gyvuoja. Šios mokyklos sumanytojas, įkūrėjas ir ilgametis vadovas buvo Lietuvos edukologijos universiteto (pedagoginio instituto) Regioninės geografijos katedros docentas, keliautojas, visuomenininkas, šviesios atminties Rimantas Krupickas. Mokyklos veiklą dabar organizuoja Lietuvos Geografų Draugija, kartu su Vilniaus universiteto Geomokslų institutu ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru (LMNSC).

Mokyklos tikslas – suburti mokinius besidominčius geografija, mėgstančius ar norinčius keliauti, pažinti ir puoselėti savo gimtąjį kraštą ir Lietuvą, pagerinti jų geografinę pasaulėvoką, gilinti ir plėtoti jų bendrojo lavinimo mokykloje įgytas kompetencijas.

JGM yra respublikinė neformaliojo ugdymo ir neakivaizdinė mokykla - moksleiviai iš visos Lietuvos renkasi keturis kartus per metus, į žiemos, pavasario, vasaros ir rudens sesijas.

Žiemos stovykla tradiciškai vyksta Vilniuje. Didesnioji dalis užsiėmimų vyksta Vilniaus universitete. Čia moksleiviai klauso dėstytojų paskaitų, atlieka praktines užduotis, atsiskaito už namų darbus, dalyvauja vakaronėse, susitikimuose su keliautojais, geografais, kitais žymiais žmonėmis. Atvykusieji susipažįsta su Vilniumi bei jo apylinkėmis.

Pavasario sesija yra tolimųjų ekspedicijų metas. Anksčiau JGM moksleiviai keliavo į Krymą, Uralą, Vidurinę Aziją, vėliau į Europoje esančius kalnus. Jos metu susipažįstama su įvairesne gamta, horizontaliųjų ir vertikaliųjų geografinių zonų ypatumais, civilizacijų, regionų skirtumais, miestais, savita kultūra, tradicijomis bei istorija. Planuojamos ekspedicijos ir už Europos ribų. Metais, kada tolimoji ekspedicija nevyksta - sesija vyksta Lietuvoje. Jos metu dienas tiriamos pasirinktos vietos kraštovaizdžio, geologinės, hidrografinės, istorinės, ir kitos ypatybės.

Vasaros stovykla-ekspedicija vyksta gamtoje. Čia paskaitose įgytos žinios taikomos praktiškai, vyksta tiriamieji darbai, einama į vienos dienos tiriamuosius maršrutus, ant laužo verdamas maistas, vyksta vakaronės, viktorinos, dainos, žaidimai, pirmakursių (fuksų) krikštynos... Vienas įdomiausių ir laukiamiausių stovyklos aspektų - Naktinis žygis, vykstantis paskutinę sesijos naktį. Su vietovės planu ir žibintuvėliu rankose, įdomia istorija palydėti, moksleiviai eina link plane pažymėtos vietos, kurioje auštant visi susirenka - saulės sutikti ir atsisveikinti... vieni iki kitos stovyklos, o kiti - baigę mokyklą, jei pasiilgs, kitais metais atvyks ypatingomis alumno (abituriento) teisėmis.

Rudens stovyklai parenkamas unikaliu kraštovaizdžiu, geografiniais objektais ir įdomiais reiškiniais garsus Lietuvos kampelis. Stovyklos metu vyksta įvairios ekskursijos, pažintinės kelionės po apylinkes, paskaitos, žinoma, neapseinama ir be žygių, vakaronių, viktorinų.

Visų stovyklų metu su JGM moksleiviais bendrauja - dėsto, veda praktinius užsiėmimus, dalinasi patirtimi - Vilniaus universiteto geomokslų instituto, Lietuvos hidrometeorologinės ir Lietuvos geologijos tarnybų, Lietuvos gamtos tyrimų centro ir kitų įstaigų įvairių geografijos sričių mokslininkai ir specialistai, dėstytojai, mokslininkai, žymūs geografai ir keliautojai, geografijos mokytojai, VU studentai.

Tarp sesijų moksleiviai atlieka savarankiškus, mokslinius savo krašto tyrimus, rašo straipsnius, skelbia juos spaudoje, soc. tinkluose ir kitur.

Mokymasis Jaunųjų Geografų Mokykloje trunka trejus metus, po 3-6 dienas vasaros, rudens, žiemos ir pavasario moksleivių atostogų metu. Mokslas yra nemokamas. Moksleiviai susimoka savo kelionės išlaidas ir simbolinį 5-15 eurų stovyklos mokestį (naudojamas stovyklaviečių nuomai, bendroms JGM stovyklautojų kancialiarinėms, buitinėms ir ūkinėms prekėms įsigyti, mokymo priemonių, praktinių užsiėmimų ir užduočių kopijavimo sąnaudoms apmokėti, vakaronių ir žaidimų organizavimo reikmėms įsigyti, turizmo inventoriaus ir įrangos nuomai, inventoriaus ir vandens atvežimui bei kitoms būtiniausioms kuro išlaidoms apmokėti). Tiksli informacija, įskaitant ir būsimas išlaidas, yra pateikiama kvietime į konkrečią sesiją.

Priėmimas į JGM vyksta kiekvienų metų lapkričio mėnesį - kviečiami moksleiviai, neseniai pradėję 9-ą (gimnazijos I-ą) klasę. Pirmasis susitikimas - žiemos sesijos metu. Vėliau, balandžio mėn., dažnai yra skelbiamas papildomas kvietimas į JGM ir į vasaros ekspediciją - kviečiami baigiantys 8-tą klasę.

Mokykloje stengiamasi, kad moksleiviai jaustųsi daugiau studentais nei mokiniais. Skatinamas kritinis mąstymas, savarankiškumas, atsakingumas, pasitikėjimas kitais ir savimi. Ugdomas patriotiškumas gimtajam kraštui, jo pilnesniam gamtiniam pažinimui ir išsaugojimui, diegiama meilė baltiškajai tradicijai.

Laukiame išradingų, žingeidžių, linksmų, norinčių tyrinėti, keliauti, pažinti...

Daugiau apie informacijos apie JGM, jos nuostatus, veiklą, sesijas ir kita rasite daugiau panaršę po šią svetainę. Taip pat rašykite: info@jgm.lt.